Eskimo-Brachvogel (Edward Howe Forbush)

Eskimo-Brachvogel (Edward Howe Forbush)