Chrotopterus auritus (G. H. Ford)

Chrotopterus auritus (G. H. Ford)