Anthia sexguttata (Tierpark Hellabrunn)

Anthia sexguttata (Tierpark Hellabrunn)