Diamantfasan (Vogelpark Abensberg)

Diamantfasan (Vogelpark Abensberg)