Hellroter Ara (Vogelpark Irgenöd)

Hellroter Ara (Vogelpark Irgenöd)