Mississippi-Alligator (Zoo Usti nad Labem)

Mississippi-Alligator (Zoo Usti nad Labem)