(obs/NABU/Grafik: NABU/E. Tuckow)

(obs/NABU/Grafik: NABU/E. Tuckow)