Asiagomphus reinhardti (Oleg Kosterin)

Asiagomphus reinhardti (Oleg Kosterin)