Ornithomimus (Dinopark Vyskov)

Ornithomimus (Dinopark Vyskov)