Oryzomys couesi (oben) and Tylomys panamensis (unten) (E.R. Alston)

Oryzomys couesi (oben) and Tylomys panamensis (unten) (E.R. Alston)