Turmfalke (Vogelpark Olching)

Turmfalke (Vogelpark Olching)