Poitou-Esel (Allwetterzoo Münster)

Poitou-Esel (Allwetterzoo Münster)