Poitou-Esel (Thüringer Zoopark)

Poitou-Esel (Thüringer Zoopark)